Schodisko ul. Okružná — v: Levice.

Schodisko ul. Okružná — v: Levice.