REVOLUČNÉ OKNÁ

Je združenie autorizovaných slovenských výrobcov vyrábajúcich plastové okná a dvere z profilového systému Salamander Industrie – Produkte GmbH.

Hlavným poslaním združenia Revolučné okná je priniesť konečnému zákazníkovi kvalitný produkt (plastové okná a dvere) a služby s tým spojené (kvalita, servis a záruka) prostredníctvom slovenských výrobcov okien a dverí. Dlhoročná prax a skúsenosti týchto firiem sú zárukou kvality a stability ponúkaných služieb v súčasnosti ako aj budúcnosti. Ďalším poslaním združenia je upevnenie terajšieho postavenia a postupného budovania pevnej pozície značky Salamander na slovenskom trhu. A v neposlednom rade posilnenie značky jednotlivých členov združenia na slovenskom trhu.

www.revolucneokna.sk